kok体育注册平台

生活教育之学会收拾书本

                                                                     生活教育之学会收拾书本


现象:班上有小朋友总是拿错别人的书本放书包里。


教育:1、自己的东西放自己桌上。 2、只收自己桌上的东西,不拿别人桌上的东西。 3、收东西前眼镜看一下是不是自己的。尤其同桌之间要小心拿错。 4、上完课不再用到的书本及时收进书包。 5、书包里书本杂物分类排放。 6、每天晚上根据第二天不同的课程收拾书本,不要用的放家里,减轻书包负担。